Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

BIO MAST 2

Bio – mast 2 je biorazgradiva maziva mast koja zadovoljava najnovije ekološke zahtjeve koji se odnose na biorazgradivost i upotrebu sirovina proizvedenih od obnovljivih izvora.

Bio – mast 2 je biorazgradiva maziva mast koja se primjenjuje kod podmazivanja putne i rudarske  mehanizacije, može se  primjenjivati  za podmazivanje šina željezničkih tračnica u krivinama i svih ostalih mjesta  gdje mazivo direktno dolazi u dodir sa okolinom i gdje postoji mogućnost da se mazivo rasipa po tlu.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743/9, L–XCAHB2; DIN 51825 – KEF2E–30

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 3kg

ISO klasifikacija: L-XCAH B2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 265-295

Tačka kapanja [°C (min)]: >180