Rafinerija ulja Modrica

Rezultat pretrage za:

X

ALMAPLEX 00 G EP

ALMAPLEX 00 G EP je veoma kvalitetna maziva mast proizvedena od aluminijum kompleksnog ugušćivača, posebno odabrane uljne osnove, antihabajućih aditiva i aditiva za podnošenje visokih pritisaka, uz dodatak  koloidnog grafita.

Mast posjeduje izuzetno dobru prionljivost i podnošenje visokih pritisaka, dobru termičku i oksidacionu stabilnost, spriječava trošenje i koroziju, otporna je na vodu, te posjeduje dobru mehaničku stabilnost.

ALMAPLEX 00 G EP je maziva mast koja se posebno preporučuje za upotrebu kod sistema sa centralnim  podmazivanjem radijalnog vijenca bagera koji rade na otvorenim rudarskim kopovima, za podmazivanje ostalih otvorenih zupčastih prenosnika, ozubljenih vijenaca i letvi kod rudarske, transportne i građevinske mehanizacije, za podmazivanje drobilica, rotacionih peći i mlinova. Izuzetno dobro prijanjanje na metalne površine omogućuje upotrebu na otvorenom prostoru, u uslovima vlage i nečistoća. Koristiti se i kao odvajačko sredstvo za staklarske pretkalupe pri proizvodnji staklene ambalaže.

Može se koristiti u temperaturnom intervalu od -30 0C do 180  0 C.

Specifikacije

Oznake: ISO 6743–9, ISO L – XCFEB00; DIN 51825 – 0GPF00R–30

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 3 kg, 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XCFEB 00

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 400-430

Sila svarivanja N >7500